Khai giảng lớp Ansys Workbench và Ansys Fluent

... từ ngày 27/10/2011 đến 30/10/2011

Giới thiệu phòng Tính Toán Cơ Học

Phòng Tính Toán Cơ Học được thành lập vào tháng 7 – 1992, tại Ban Khoa Học Cơ Bản, Đại Học Bách Khoa Tp. HCM và được bảo trợ bởi Cơ Quan Trao Đổi Hàn Lâm Đức (Deutscher Akademischer Austaudienst / German Academic Exchange Service – DAAD).

Chức năng của Phòng bao gồm:

  • Giảng dạy Cơ Ứng Dụng và Cơ Học Tính Toán theo các chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Bộ môn Cơ Kỹ Thuật.
  • Hợp tác nghiên cứu, tham dự và tổ chức các hội thảo giữa các Trường, Viện Nghiên Cứu trong và ngoài nước.
  • Thực hiện các dự án trong và ngoài nước.
  • Tổ chức liên kết các chuyên gia trong và ngoài nước
Xem giới thiệu chi tiết …

Địa chỉ liên hệ

Phòng Tính Toán Cơ Học (Centre of Computational Mechanics)
Địa chỉ: Phòng 412A4, Số 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 38651211 - Fax: (08) 38651211
Email: support@ccm.edu.vn
Website: http://www.ccm.edu.vn

Đăng ký nhận tin