Công nghệ Tính Toán – Mô Phỏng

Công nghệ Tính Toán - Mô Phỏng
 
  • Dùng các chương trình ứng dụng trong cơ học như: Ansys, Ls-Dyna,…
  • Viết các chương trình ứng dụng bằng các ngôn ngữ: Visual Fortran, Matlab, Maple,…
  • Các dự án thực hiện thông qua Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ và Thiết Bị Công Nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.
  • Chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu về công nghệ mô phỏng
 

Địa chỉ liên hệ

Phòng Tính Toán Cơ Học (Centre of Computational Mechanics)
Địa chỉ: Phòng 412A4, Số 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 38651211 - Fax: (08) 38651211
Email: support@ccm.edu.vn
Website: http://www.ccm.edu.vn

Đăng ký nhận tin