Các khóa học ngắn hạn

 

Ngoài các khóa học tổ chức theo định kì, phòng Tính Toán Cơ Học còn tham gia tổ chức các khóa học ngắn hạn sau:

 1. ANSYS/Workbench do CCM phụ trách. Hỗ trợ bản quyền ANSYS bởi Advantech. JSC.
 2. ANSYS/Fluent do DASI phụ trách. Hỗ trợ bản quyền ANSYS bởi Advantech. JSC.
   

  Địa chỉ liên hệ

  Phòng Tính Toán Cơ Học (Centre of Computational Mechanics)
  Địa chỉ: Phòng 412A4, Số 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM, Việt Nam
  Điện thoại: (08) 38651211 - Fax: (08) 38651211
  Email: support@ccm.edu.vn
  Website: http://www.ccm.edu.vn

  Đăng ký nhận tin