Học phí

 
TÊN CHƯƠNG TRÌNH THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ
Tính toán cấu trúc cơ học bằng chương trình Ansys® 4 ngày 6 triệu đồng (~300$)
CAD Ứng Dụng 14 tuần
 

Địa chỉ liên hệ

Phòng Tính Toán Cơ Học (Centre of Computational Mechanics)
Địa chỉ: Phòng 412A4, Số 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 38651211 - Fax: (08) 38651211
Email: support@ccm.edu.vn
Website: http://www.ccm.edu.vn

Đăng ký nhận tin