Nhân sự

Nhân sự phòng Tính Toán Cơ Học
 

NHÂN SỰ PHÒNG BAO GỒM:

Nguyễn Lương Dũng
Phó Giáo sư, Tiến sĩ / Người sáng lập Phòng 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 412A4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Email: nldung[at]ccm.edu.vn
Điện thoại: (08) 38651211

Nguyễn Tường Long
Tiến sĩ / Trưởng Phòng 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 412A4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Email: ntlong[at]ccm.edu.vn
Điện thoại: (08) 38651211

Trần Thái Dương
Kỹ sư / Nghiên cứu viên 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 412A4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Email: ttduong[at]ccm.edu.vn
Điện thoại: 0938455882

Cao Nhân Tiến
Kỹ sư / Nghiên cứu viên 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 412A4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Email: cntien[at]ccm.edu.vn
Điện thoại: 0934008940

Nguyễn Công Đạt
Kỹ sư 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 412A4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Email: congdatnguyen[at]gmail.com
Điện thoại: 0932125724

Trương Quốc Phong
Kỹ sư 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 412A4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Email: phongbmt1987[at]gmail.com
Điện thoại:

CHUYÊN GIA LIÊN KẾT:

Nguyễn Văn Phái
Giáo sư, Tiến sĩ / Giảng viên 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 106B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Email: nvphai[at]hcmut.edu.vn
Điện thoại: +48 8 8660568

Nguyễn Hải
Tiến sĩ / Giảng viên 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 106B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Email:
Điện thoại:

Trương Tích Thiện
Phó Giáo sư, Tiến sĩ / Phó trởng khoa Khoa học Ứng dụng 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 101B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Email: tttruong[at]hcmut.edu.vn
Điện thoại: +84 8 38660568

Mai Duy Nam
Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ:
Email:
Điện thoại:

Vũ Công Hoà
Tiến sĩ / Trưởng Bộ môn Cơ Kỹ Thuật 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 101B4, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia Tp.HCM
Email: vuconghoa[at]hcmut.edu.vn
Điện thoại: +84 8 38660568

Nguyễn Đình Giang
Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ:
Email:
Điện thoại:

Nguyễn Quốc Việt
Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ:
Email:
Điện thoại:

Nguyễn Ngọc Trung
Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ:
Email:
Điện thoại:

Lê Bùi Hồng Phong
Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ:
Email:
Điện thoại:

Nguyễn Hữu Huy
Thạc sĩ / Giảng viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM 

Địa chỉ liên hệ:
Email:
Điện thoại:

 

Địa chỉ liên hệ

Phòng Tính Toán Cơ Học (Centre of Computational Mechanics)
Địa chỉ: Phòng 412A4, Số 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, Tp. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (08) 38651211 - Fax: (08) 38651211
Email: support@ccm.edu.vn
Website: http://www.ccm.edu.vn

Đăng ký nhận tin